Social Media Marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค (รุ่นที่ 25)
 
 
 

Social Media Marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค นำข้อมูลมาแบ่งปันกันในเครือข่ายของตนเองโดยมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง


วิทยากร

อาจารย์นาวิก นำเสียง

วันอบรม

วันพุธที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

บริษัทจะวางกลยุทธ์การตลาดใหม่อย่างไร เพื่อที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น? ดังนั้นบริษัทจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับ Social Media ประเภทต่าง ๆ ก่อนจึงจะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ใหม่Social Media Marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค เป็นสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนรับรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ โดยมีการร่วมมือกันในการสร้างเนื้อหา และมีลักษณะการสื่อสารสองทาง
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
นักการตลาด, เว็บมาสเตอร์, ผู้พัฒนาเว็บไซต์, เจ้าของกิจการ หรือ บุคคลทั่วไปที่มีเว็บไซต์หรือสนใจในการตลาดอินเตอร์เน็ตวิทยากร
อาจารย์นาวิก นำเสียง
รองประธานสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทซันเด โซลูชันส์ จำกัด
ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า 15 ปี และคร่ำหวอดในการตลาดออนไลน์ประโยชน์ที่จะได้รับ
ความแตกแต่างของ Social Media แต่ละแบบ
การทำตลาดผ่าน Social Media
สร้างชุมชน Online ของตัวเองด้วยเครื่องมือ Social Media ต่างๆ
รูปแบบของหลักสูตร
การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5


ค่าลงทะเบียน
Normal
ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรและใบจอง คลิกที่นี่

*หมายเหตุุ

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %